Bidra med utdanningshistorisk forskning på NERA-konferansen

15.-17. mars 2023 går den nordiske utdanningskonferansen NERA av stabelen på Oslomet i Oslo. Det utdanningshistoriske nettverket i Norge ønsker å oppfordre forskere med utdanningshistoriske interesser til å melde seg på og bidra inn i nettverk 11 “historical research”.

Nettverk 11 har en bred tilnærming til utdanning og historie. Nettverket beskrives slik på NERAs nettsider: “The NERA network Historical Research assembles researchers sharing an interest in educational history – for instance how school and education as social institutions has taken shape historically – and the historical dimension of education. This means that history is seen not as events and matters from yesteryear, but as a dimension always there that requires attention and should be taken account of in educational research”.

Frist for innsending av abstract er 15. november 2022. Henrik Sandgren (Stockholms universitet) og Merethe Roos (USN) er nettverksorganisatorer. Ta kontakt med en av dem om du har spørsmål.

Du kan lese mer om konferansen på NERAs nettside og melde deg på her.

Vel møtt!

Bildekreditt: Bjørnsund skole (bilde lånt fra Fræna kommune).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s